Sivuston käyttöehdot

OY ESSITY FINLAND AB
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Y-tunnus: 0165027-5
Arvonlisäverotunniste: FI01650275
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@essity.com 

Näiden ehtojen termit "Essity", "me", "meidän", "meille" Essity AB:hen (publ) tämän verkkosivuston ("Sivusto") tarjoajana, ellei muuta johdu siitä, että tietyllä Sivustolla tai muussa palvelussa on mainittu jonkin toisen yhtiön nimi, jolloin "Essity" viittaa tällaiseen yhtiöön. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan näihin Sivustoihin sekä muihin palveluihin, joissa viitataan näihin Käyttöehtoihin.

Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös tenakauppa.fi -verkkokauppaan, joka katsotaan täten Sivuston osaksi. Verkkokaupassa sovelletaan näiden ehtojen lisäksi seuraavia TENA Kaupan tilausehtoja.

Oman Sivustonsa ja näiden Käyttöehtojen tarjoajana Essity noudattaa Ruotsin lakia. Koska Essity-konserniin kuuluu kuitenkin yhtiöitä ympäri maailmaa, tulee huomioida, että jos tietyn sivuston tai palvelun tarjoajana mainitaan joku toinen yritys, sen maan kansallinen lainsäädäntö, jossa kyseinen yhtiö on perustettu, voi sisältää erilaisia tai täydentäviä määräyksiä. Tällaisessa tapauksessa kyseinen yhtiö soveltaa ja noudattaa kansallisesti voimassaolevia lakeja vaaditussa laajuudessa.