Användarvillkor

OY ESSITY FINLAND AB
Självstyrelsegränden 6, 02600 Esbo
FO-nummer: 0165027-5
Momsregistreringsnummer: FI01650275
Email: asiakaspalvelu@essity.com 

"Essity", "vi" eller "oss" refererar nedan till Essity AB (publ) som tillhandahållare av denna webbplats ("Webbplatsen") såvida inte en viss webbplats eller en annan tjänst använder "Essity" för att referera till någon annan enhet. Användarvillkoren gäller för webbplatser och andra tjänster som hänvisar till dessa Användarvillkor.

Dessa villkor tillämpas till passande delar även på tenakauppa.fi -nätbutiken, som härmed anses vara en del av Webbplatsen. I nätbutiken tillämpas förutom dessa villkor även TENA Butikens köpvillkor.

Användarvillkoren och Essitys tillhandahållande av Webbplatsen regleras av svensk lag. Eftersom Essity-koncernen består av enheter från flera länder bör du vara uppmärksam på att om ett annat företag anges som tillhandahållare av en viss webbplats eller tjänst kan lagarna i landet där detta företag har sitt säte föreskriva andra eller ytterligare regler. I sådana fall är det lagarna i landet där företaget har sitt säte som gäller och som det aktuella företaget kommer att följa.