TENA Butikens köpvillkor

OY ESSITY FINLAND AB
Självstyrelsegränden 6, 02600 Esbo
FO-nummer: 0165027-5    
Moms-nummer: FI01650275
Email: asiakaspalvelu@essity.com  

Integritetspolicy
Tillämpning
Ikraftträdande av köpeavtal
Att göra en beställning
Priset och betalning
Leverans
Ångerrätt
Reklamationer
Förbehåll till rättigheter
Lösning av konflikter

Tillämpning

Dessa villkor (nedan ”Köpvillkor”) tillämpas på alla köpeavtal du som konsument ingår med Oy Essity Finland Ab (nedan ”Essity”) när du gör inköp på TENA Butikens webbplats på adressen www.tenakauppa.fi (nedan ”Nätbutiken”). Bland annat bestämmelserna om distansförsäljning i konsumentskyddslagen tillämpas på alla inköp som konsumenterna gör i Nätbutiken.

Ikraftträdande av köpeavtal

När du gör en beställning godkänner du dessa Köpvillkor. Köpeavtalet träder i kraft när Essity har bekräftat din beställning genom att skicka dig en orderbekräftelse. Orderbekräftelsen skickas antingen per e-post till den e-postadress du angett vid beställning eller per post till den adress du angett. Observera att du måste ha fyllt 18 år, och att du, om du inte har fyllt 18 år, måste ha din förmyndares samtycke när du tecknar avtal med Essity. När du godkänner Köpvillkoren försäkrar du att du har fyllt 18 år eller att du har fått din förmyndares samtycke. Avtalet kan endast tecknas på finska eller på svenska.

Att göra en beställning

Priser och betalning

Priserna gäller tills vidare. Essity förbehåller sig rätten till eventuella prisjusteringar. De nya priserna gäller inte beställningar som redan gjorts.

Beställningen betalas antingen före leverans av produkterna i nätbanken vid beställning eller med faktura efter att varorna har levererats.

Betalning i nätbank
Du kan betala din beställning i din banks nätbank, om du är kund hos en inhemsk nätbank. Du kan betala i nätbanken med följande bankers nätbankstjänster: Nordea, Andelsbanken, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, POP Bankerna, Sparbankerna, Handelsbanken samt Ålandsbanken.

Kortbetalning
Du kan betala med följande kort i TENA Butiken: Visa, Visa Electron, Visa Debit och MasterCard. Betalningsförmedlingstjänsten genomförs och erbjuds av Paytrail Abp (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Abp är Finlands pålitligaste nätbetallningstjänst.

Vid kortbetalningar visas Paytrail Abp som betalningsmottagare på kortfakturan och Paytrail Abp förmedlar betalningen till säljaren.

Paytrail Abp, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830

Betalning med faktura
En faktura på de levererade produkterna skickas med leveransen. Fakturan finns i transportlådan under märkningen "Sisältää pakkauslistan". Betalningstiden är 14 dagar.

Vid fakturering tillämpas den moms som gäller på leveransdagen. När vi levererar mot faktura kräver vi personbeteckning. Vi förbehåller oss rätten att ändra betalningssättet till förhandsbetalning av särskilda orsaker, såsom beställarens kreditstörningar eller bristfälliga kontaktuppgifter. Om beställaren har en tidigare förfallen faktura, levereras ingen ny beställning innan betalning av denna faktura sker.

Av kunder som saknar tidigare köphistorik har Essity vid behov rätt att kräva förhandsbetalning av produkterna om det gäller ett exceptionellt stort engångsköp. Då kontaktas kunden efter att beställningen mottagits.

Om användaren av produkterna står under förvaltarskap, kan man beställa på faktura endast om man vid beställning uppger förvaltarens adress, dit fakturorna kan skickas.

Vid behov kan du även teckna ett avtal om direktbetalning i din bank eller ett e-fakturaavtal i din nätbank.

Om beställningen inte har betalats skickar vi en betalningspåminnelse efter 14 dagar. För sändning av betalningspåminnelse debiterar vi en påminnelseavgift på 5,00 €.

Leverans

Leveranstid
Leveranstiden är 4-7 dagar. Vårt system ger en automatisk leveranstid på 7 dagar, men ifall du vill ändra på leveransdagen, kan du göra det via kalenderna då du bekräftar beställningen. Du kan välja leveransdag 4-14 dygn från beställningstiden. Observera att eventuella helgdagar påverkar leveranstiden.

Leveransavgifter
För Posti Express Business Day-leveranser som sker dagtid (i regel kl. 08.00-14.00) uppbär vi en leveransavgift på 12 €. Leveransen lämnas vid dörren endast om detta uppgetts vid beställning.

Om du vill motta beställningen en viss tid och du vill bli uppringd före leverans, är leveransavgiften 13 €. Då använder vi Postis Express Flex-transporttjänst.

Om du beställer endast en låda och vill hämta den på posten, debiterar vi en leveransavgift på 7 €.

Leveransavgifterna debiteras på samma faktura som produkterna. Om du beställer produkter som tillfälligt är slut i lagret, levereras beställningen i partier enligt produkternas tillgänglighet. De leveranskostnader kunden ska betala påverkas inte av att en beställning levereras i partier. Om produkten inte levereras inom utlovad tid har du rätt att ångra beställningen.

Försändelser som gått sönder vid transport
Kontrollera försändelsens skick i närvaro av posttjänsteman när du hämtar en försändelse. Om paketet har skadats vid transport och om också den beställda produkten/produkterna har skadats ska du genast göra en skadeanmälan på postkontoret. Kontakta därefter vår kundtjänst för att avtala om leverans av en ny produkt. TENA Butiken betalar de kostnader som hänför sig till leveransen av den nya produkten.

Försändelser som inte hämtats
Att låta bli att hämta produkten är inte ett giltigt sätt att ångra en beställning. 

Ångerrätt

När du köper produkter i Nätbutiken har du som konsument alltid en 14 dagars ångerrätt enligt konsumentskyddslagen. För att du ska kunna utnyttja ångerrätten måste du meddela Essity därom inom fjorton (14) dagar från att du mottagit produkten/produkterna, mottagningsdagen borträknad, och returnera produkten inom fjorton (14) dagar från att du meddelat utträde. Vid retur ska produkten och produktförpackningen vara i samma skick som när du mottagit dem (försäljningsdugliga, oöppnade försäljningsförpackningar/-påsar). När du öppnar produktens försäljningspaket/påse, mister du din ångerrätt.

Priset för betalda produkter returneras till kunden inom fjorton (14) dagar från att konsumenten meddelat att han utnyttjar sin ångerrätt och Essity har mottagit den returnerade produkten. Detta görs enligt det betalningssätt som kunden valt.

Det kostar inget för kunden att returnera en produkt. Leveranskostnaderna ersätts alltid enligt Essitys billigaste leveranssätt.

Då du returnerar en produkt vänligen gör på följande sätt:

1) Kontakta alltid först TENA Butikens kundtjänst på numret (02) 437 9660 (kostnad enligt konsumentens egna abonnemang) alt. tenakauppa@essity.com.

2) Fyll i returblanketten noggrannt. Du kan även printa ut returblanketten här.

3) Bifoga returblanketten och fakturan som du fick tillsammans med produkterna till returförsändelsen. Vi återbetalar priset på oöppnade/oanvända produkter om du redan hunnit betala fakturan. Kom ihåg att ange kontonumret för återbetalning. Pengarna kan endast återbetalas till ett konto som tillhör kunden.

4) Klipp ut den ljusblåa adresslappen som finns på returblanketten. Fyll i namn och adress och limma/tejpa den på returpaketet. Det är avgiftsfritt att returnera en vara. Kom ihåg att be posten eller transportföretaget om ett kvitto på returförsändelsen och spara kvittot 3 månader.

Returadress:
TENA Butiken
Kundretur
Avtalsnummer: 610244 
Raisionkaari 50
21200 RESO

Reklamationer

Om produkten till exempel avviker från det avtalade eller på något annat sätt avviker från den beskrivning som getts i TENA Butiken, har du som konsument rätt att reklamera varan till vår kundtjänst på numret (02) 437 9660 eller adressen tenakauppa@essity.com. Skriftliga reklamationer måste skickas till Essity inom en skälig tid efter att du märkt felet eller du borde ha märkt felet. Beroende på omfattningen av felet kan vi till exempel göra en ny leverans eller korrigera leveransen. Om det rör sig om en giltig reklamation, ersätter Essity leveranskostnaderna enligt det förmånligaste leveranssättet.

En hävning av affären är möjligt endast om det inte går att korrigera felet eller leverera en felfri vara. Om det rör sig om en giltig hävning av affären, ersätter Essity dig priset på varan, de ursprungliga leveranskostnaderna samt kostnaderna för returleveransen.

Förbehåll till rättigheter

Essity förbehåller sig rätten att avboka beställningar.

Essity förbehåller sig rätten att ändra vilka som helst uppgifter, som omfattar men inte begränsas till priser, specifikationer och produktsortiment, utan separat meddelande.

Essity garanterar inte tillgängligheten till produkterna.

Lösning av konflikter

Konflikter och meningsskiljaktigheter ska i första hand lösas genom inbördes förhandling mellan parterna omedelbart när de uppkommit.

Konsumenten kan även anhängiggöra konflikten för avgörande hos konsumenttvistenämnden eller den tingsrätt inom vars jurisdiktion konsumenten har sin hemort eller permanenta boningsort.

Europeiska kommissionen har den 15.2.2016 öppnat ett ODR-forum för lösning av tvister via Internet (ODR = Order Dispute Resolution). Via ODR-forumet kan en konsument hänskjuta ett tvistemål till behandling i ett opartiskt tvistlösningsorgan utanför domstol i företagets hemland.

ODR-forumet hittar du här.

För men information om ODR på svenska klicka här.