Reklamationer

Om produkten till exempel avviker från det avtalade eller på något annat sätt avviker från den beskrivning som getts i TENA Butiken, har du som konsument rätt att reklamera varan till vår kundtjänst på numret (02) 437 9660 eller adressen tenakauppa@essity.com. Skriftliga reklamationer måste skickas till Essity inom en skälig tid efter att du märkt felet eller du borde ha märkt felet. Beroende på omfattningen av felet kan vi till exempel göra en ny leverans eller korrigera leveransen. Om det rör sig om en giltig reklamation, ersätter Essity leveranskostnaderna enligt det förmånligaste leveranssättet.

En hävning av affären är möjligt endast om det inte går att korrigera felet eller leverera en felfri vara. Om det rör sig om en giltig hävning av affären, ersätter Essity dig priset på varan, de ursprungliga leveranskostnaderna samt kostnaderna för returleveransen.