Tillämpning

Dessa villkor (nedan ”Köpvillkor”) tillämpas på alla köpeavtal du som konsument ingår med Oy Essity Finland Ab (nedan ”Essity”) när du gör inköp på TENA Butikens webbplats på adressen www.tenakauppa.fi (nedan ”Nätbutiken”). Bland annat bestämmelserna om distansförsäljning i konsumentskyddslagen tillämpas på alla inköp som konsumenterna gör i Nätbutiken.