Erimielisyyksien ratkaiseminen

Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin välittömästi niiden syntymisen jälkeen.

Kuluttaja voi saattaa riitaisuuden myös joko kuluttajariitalautakunnan tai sellaisen käräjäoikeuden, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka, ratkaistavaksi.

Euroopan komissio on avannut 15.2.2016  verkkovälitteisen ODR-riidanratkaisufoorumin (ODR = Online Dispute Resolution). ODR-foorumin kautta kuluttaja voi saattaa verkossa tehty ostosta koskevan riidan tuomioistuimen ulkopuolisen, puolueettoman riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi yrityksen kotimaassa.

Pääset ODR-foorumiin tästä. 

Lisätieto uudesta ODR-foorumista suomeksi löydät täältä.