Kestävä kehitys

Ympäristön kunnioitus ja huolenpito ovat mukana toimintamme jokaisessa osa-alueessa. Tämän takia teemme paljon töitä vähentääksemme ympäristövaikutuksia aina tuotteidemme valmistuksesta niiden loppusijoitteluun. 


Sitoutuminen ympäristötyöhön

Osana jatkuvaa ympäristötyötämme, Eco Actions -toimintamme kuvaavat prosesseja sekä eri työvaiheita, joihin olemme sitoutunee kehittäessämme kestävämpiä tuotteita ja palveluita.  1990-luvulta lähtien olemme mitanneet ja tasaisesti pienentäneet tuotteidemme ympäristövaikutuksia Life Cycle Assessment:in (LCA) avulla. LCA laskee kaikkien kasvihuonekaasujen summan tuotteen koko elinkaaren aikana, toisin sanoen summa on tuotteen niin kutsuttu hiilijalanjälki. Elinkaarimallimme tarkastelee jokaista tuotantovaihetta, materiaalien hankinnasta aina tuotteen loppusijoitukseen. Arvioimalla kunkin tuotteen hiilijalanjäljen koon, pyrimme tekemään parhaat mahdolliset ympäristövalinnat, jotta voisimme entisestään pienentää tuotteidemme ympäristökuormitusta.


Muutosten aika

Olemme ylpeitä edistyksestämme ja jatkamme haastavienkin tavoitteiden asettamista tulevaisuudenkin varalle. Vuosina 2008-2014 Euroopassa onnistuttiin vähentämään TENA Flex Vyövaipan hiilijalanjälkeä 7% ja TENA Pants Inkohousujen 18%. (IVL:n kolmannen osapuolen tekemä tarkastus, Swedish Environmental Research Institute). Varmistaaksemme hyvän kehityksen jatkuvuuden, olemme asettaneet seuraavia tavoitteita:
  • Kehitämme kestävämpiä ratkaisuja paremman tuotesuunnittelun ja materiaalien tehokkaan käytön avulla.
  • Varmistamme, että käyttämämme raaka-aineet ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä
  • Vähennämme tuote- ja pakkausjätettä.
  • Vähennämme fossiilisten polttoaineiden, sähkön ja lämmön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuosien 2005-2020 aikana.
  • Vähennämme jatkuvasti jätteen määrää tehtaissamme.
  • Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.


Vastuullisesti hankitut materiaalit

Me TENAlla ymmärrämme, että tänään tehdyt valinnat vaikuttavat huomiseen sekä ympäristön että oman elämäämme kannalta. Koska suurin ympäristövaikutus TENA-tuotteiden elinkaaren aikana syntyy materiaalien tuotannosta, haluamme varmistaa, että käyttämämme materiaalit ovat vastuullisesti sekä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti tuotettuja. Kaikkien toimittajiemme on noudatettava tiukkoja standardeja ja varmistettava säännöllisin tarkastuksin laadun, tuoteturvallisuuden, sosiaalisen vastuun ja ympäristönsuojelun vaatimuksten toteutuminen. Yksi tuotteiden valmistukseen käyttämistämme materiaaleista on puukuitu; Luonnollinen ja uusiutuva luonnonvara, joka on peräisin vain vastuullisesti hoidetuista metsistä.


Tehokkaampaa ja puhtaampaa tuotantoa

Me TENAlla käytämme uusinta teknologiaa tuotteidemme valmistusprosesseissa, voidaksemme tehokkaasti valmistaa tuotteet käyttäen mahdollisimman vähän energiaa. Suurin osa tehtaistamme on saavuttanut ISO14001 sertifioinnin ja nyt valmistelemme myös uudempia tehtaitamme ylettämään samaan. 
Teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme tuotantoprosessejamme, kierrättääksemme ylijäämämateriaaleja sekä pakkauksia - ja yrityksemme vähentää jätteen määrää onkin jo palkittu. Euroopassa olemme onnistuneet vähentämään kaatopaikkajätteen määrää lähes 70 prosenttia viimeisten kuuden vuoden aikana.


Tuotteiden optimaalinen käyttö

Laajasta tuotevalikoimastamme löydät tuotteet juuri sinun tarpeisiin, aina pienistä tippa- tai pikkuhousunsuojista suuremman imukyvyn tuotteisiin. TENA-tuotteet on anatomisesti muotoiltuja sekä imukyvyltää tehokkaita, jotta ne antaisivat sinulle marhaan mahdollisen suojan ohivuotoja, hajuja ja kosteaa tunnetta vastaan.
TENA-tuotteet ovat erityisesti suunniteltu virtsankarkailuun ja ne ovatkin paljon tehokkaampia kosteuden sitomisessa sekä hajujen neutraloimisessa kuin muut naisten hygieniatuotteet, kuten esimerkiksi kuukausissuijat. Virtsankarkailuun tarkoitetut tuotteet ovat tehokkaampia tähän tarkoitukseen, joten pärjäät pienempikokoisella ja huomaamattomammalla tuotteella. Tämä puolestaan tukee kestävää kehitystä pienemmän materiaalimäärän vuoksi.