Tietosuojaseloste

Henkilötiedon käsittelyä koskevat käytännöt

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)  (”SCA”) ja sen tytäryhtiöt ("SCA" tai "SCA Group") pyrkivät siihen, että kaikki, joiden henkilötietoja SCA käsittelee, voivat aina luottaa siihen, että heidän tietosuojaansa kunnioitetaan ja henkilötiedoista pidetään huolta asianmukaisella tavalla. Katso myös SCA Groupin eettiset toimintaohjeet.

SCA noudattaa voimassa olevia kansallisia tietoturvalakeja, jotka säätelevät henkilötietojen keräämistä ja käyttöä, sekä tätä Tietosuojaselostetta. Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on määritellä meille antamiesi tai tietoomme tulleiden henkilötietojen käyttöä koskevat periaatteet.

Rekisterinpitäjä

Oy SCA Hygiene Products Ab
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo
puh. (09) 506 881
tenakauppa@sca.com
Y-tunnus:0165027-5 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriselosteen mukaisia, TENA Kauppa asiakasrekisteriin rekisteröityjä antamiasi henkilötietoja voidaan käsitellä sekä manuaalisesti että sähköisesti seuraaviin tarkoituksiin SCA:n tarpeelliseksi katsomalla tavalla: (i) tekemiesi pyyntöjen tai sopimusten hallinta, (ii) tällaisiin pyyntöihin tai sopimuksiin liittyvien tietojen tai palveluiden tarjoaminen sekä (iii) markkinointi ja asiakasseuranta ja (iv) myynnin/tuotteiden kehittäminen. Lähettämällä henkilötietoja SCA:lle hyväksyt tässä Tietosuojaselosteessa ja Käyttöehdoissa esitetyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan ja ne hävitetään kohtuullisen ajan kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

Rekisterin sisältämät tiedot

TENA Kauppa asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Asiakkaan etunimet ja sukunimi
  • Henkilötunnus
  • Osoite, postinumero ja –toimipaikka
  • Puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite
  • Tilaushistoria (tilatut tuotteet, tilaus- ja toimituspäivämäärät, toimitustapa, tilauskanava, maksutapa)
  • Mahdollinen markkinointi sallittu/kielletty tieto
  • Mahdolliset edunvalvontatiedot
  • IP-osoite

Kaikki yllä mainitut tiedot kerätään suoraan sinulta IP-osoitettasi lukuun ottamatta. Käydessäsi jollain SCA:n Sivustolla selailuun käyttämäsi tietokoneen IP-osoite (IP-osoite on yksilöity numerosarja, jonka avulla on joskus mahdollista tunnistaa Internetiin kytketty tietokone ja verkkoselaimesi antaa sen automaattisesti aina, kun käyt jollain verkkosivulla) voidaan rekisteröidä SCA:n Sivustojen käytön mittaamiseksi. Osana tällaista mittausta voidaan myös kerätä tietoa siitä, millä tavoin käytät Sivustoa. Tähän saattaa myös sisältyä Sivuston käytön seuranta, jonka avulla SCA parantaa sivustoa, personoi käyttäjäkokemustasi räätälöimällä näkemääsi sisältöä, optimoi käyttäjäkokemuksesi ja mittaa käytön tiheyttä. Sama käytäntö voi koskea myös muita käyttäjätilejä, joita sinulla saattaa olla SCA:n kanssa. Keräämäämme tieto on analysoitavissa myös tilastollisesti.

Jos omasta vapaasta tahdostasi toimitat meille arkaluontoista tietoa itsestäsi (esimerkiksi fyysiseen terveyteesi liittyvää tietoa), annat samalla SCA:lle suostumuksesi käsitellä arkaluontoisia henkilötietojasi Tietosuojaselosteessa (ja tällaisen tiedon keräämisen yhteydessä annetun ilmoituksen yhteydessä) kuvattuja tarkoituksia varten siinä laajuudessa kuin tämä on mahdollista ilman voimassaolevan lain vaatimaa erillistä suostumusta.

Henkilötietojen luovuttaminen

Täyttääkseen tavoitteet, joita varten henkilötietoa on kerätty tämän tietosuojaselosteen perusteella, SCA voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille kuten yhteistyökumppanille tai tuotteidemme jakelijalle.

Kaikki antamasi tiedot voidaan siirtää muille SCA Group konsernin osapuolille ja/tai liikekumppaneille, joita on sekä Euroopan Unionin sisä- että ulkopuolella. Luovutamme henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolisille SCA Group -konsernin osapuolille tai liikekumppaneille vain siinä laajuudessa kuin se on henkilötietolain mukaan mahdollista ja tarpeellista ja sillä edellytyksellä, että olemme ryhtyneet toimiin sen varmistamiseksi, että henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan samaa suojaa kuin mitä soveltuva kansallinen tietosuojalainsäädäntö edellyttää.

Rekisterin suojauksen periaatteet

TENA Kauppa asiakasrekisteri on tallennettu sähköisessä muodossa rekisterinpitäjän järjestelmään, Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Asiakasrekisteriä käyttävät vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.  Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tietokantaan. 

Järjestelmä on suojattu palomuurein ja rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Noudata aina varovaisuutta luovuttaessasi henkilötietoja verkossa. Sinun vastuullasi on huolehtia salasanojesi ja henkilötietojesi tietoturvasta. Näiden verkkosivujen käyttämisen katsotaan tarkoittavan, että tiedostat nämä riskit ja otat ne omalle vastuullesi.

Suoramarkkinointi

Rekisteröidyt henkilötietonne voidaan luovuttaa seuraaviin suoramarkkinointitarkoituksiin, ellette ole kieltänyt luovuttamista. Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit kieltää henkilötietojesi käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin jo rekisteröitymisvaiheessa tai rekisteröitymisen jälkeen soittamalla TENA Kaupan asiakaspalveluun numeroon (02) 437 9660. 

Tietojensaanti- ja korjausoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat rekisteröidyt henkilötiedot. Jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai uskot, että meillä on käytössämme virheellistä tai puutteellista tietoa, haluat oikaista omia henkilötietojasi tai jos sinulla on kysymyksiä Tietosuojaselosteesta, olethan yhteydessä TENA Kaupan asiakaspalveluun.

TENA Kauppa,
Asiakaspalvelu
PL 55 
21201 RAISIO 
tenakauppa@sca.com
Puh. (02) 437 9660

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen TENA Kauppa asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävissä myös verkossa oheisen linkin takana.